Prices
oral hygiene treatments, exams, X-ray, various...
professional tooth cleaning
professzionális fogkö eltávolítás
134 €      
oral hygiene instruction
szájhigiénés oktatás
90 €      
X-ray for single tooth
fogászati kis rtg felvétel
6 €      
Genetical immune and bacterial test
Genetikai immunológiai és bakteriológiai teszt
150 €      
root planing / quadrant
gyökérfelszín simítás / kvadránsonként
190 €      
Detailed treatment plan
részletes kezelési terv
80 €      
Aesthetic face analysis with treatment plan
Esztétikai arcanalízis kezelési tervvel
180 €      
Visualisation on modelll with filling material per tooth
Restauráció modellezése mintán tömöanyaggal /fog
20 €      
Diagnodent computer aided laser caries detection
Diagnodent computeres lézer szuvasodás mérés
20 €      
Histological examination
Szövettani vizsgálat
50 €      

 

tooth whitening

Beyond power bleeching
Beyond fényaktivált fehérítés
538 €      
computer controlled painless local anesthesia
számítógép vezérelt érzéstelenítés
10 €      
Tooth whitening -night splint, take home
éjszakai sínes fogfehérítés kb.2 hetes
280 €      
Single tooth power bleeching with Beyond
Egy fog fehérítése Beyond lámpával
80 €      
harapásemelök, horkolásgátlók
NTI-tss device adaptation with one year follow-up
NTI-tss éjszakai harapásemelö egy év követéssel
365 €      
Silensor anti-snoring device-with one year follow-up
Sliensor horkolásgátló -egy év követéssel
365 €      
Myofunctional trainers
myofunctionális trénerek
140 €      
Myobrace-orthodontics without braces
Myobrace - fogszabályozó készülék
155 €      
orthodontic treatment with metal bracket
fogszabályozás fix fém bracketekkel
750 €      
orthodontic treatment with porcelain bracket
fogszabályozás porcelán brackettel
900 €      
TMJ-MBV anti-snoring device-with one year follow-up
TMJ-MBV horkolásgátló -egy év követéssel
190 €      

 

 

direct veneers, fillings, splinting and root canal fillings
direct bicuspid and molar restorations
Kisörlö és nagyörlö direkt restauráció
150 €      
direct anterior restorations
direkt frontfog restauráció
110 €      
root canal treatment - 1 root
gyökérkezelés 1 csatorna
230 €      
root canal treatment - 2 root
gyökérkezelés 2 csatorna
245 €      
root canal treatment - 3 and 4 root
gyökérkezelés 3 és 4 csatorna
380 €      
direct bridges with fiber reinforcement / unit
merevitörostos direkt hidak foganként
198 €      
splinting of moving teeth with reinforcement fibers / tooth
mozgó fogak sínezése merevítörosttal / foganként
108 €      
direct veneers / tooth
direkt héj / foganként
198 €      
Glassfiber post (1 piece) and core build-up
üvegrost csap (1 db) + felépítés
90 €      
Dircet veneer for visualisation purposes
ideiglenes direkt héj tanulmányi célból
57 €      
core build-up
felépítés
60 €      
build-up with Fuji IX filling material
Felépítés Fuji IX üvegionomer töm?anyaggal
50 €      
minor direct restauration
kisméretü direkt restauráció
50 €      
direct onlay
direkt onlay
150 €      
Glassfiber post (1 piece)
Üvegrost csap /db
80 €      
Glass fiber post per piece with fiber reinforcement
Üvegrost csap merevít?rosttal kiegészítve / db
90 €      
direct bicuspid and molar restorations by the Vannini layering technique
Kisorlo és nagyorlo direkt restauráció Vannini féle rétegzési eljárá
180 €      
Replacement of extracted tooth with composite material during splinting
Kihúzott fogak pótlása kompozit tömoanyagból megmintázva sínezés során
180 €      
Replacement of extracted tooth with the patient?s own tooth during splinting
Saját kihúzott fog gyökérkezelése és visszaragasztása sínezés során
160 €      
Removal of old root canal filling
Régi gyökértömés eltávolítása
160 €      

 

prosthetic treatments

porcelain inlay
porcelán inlay
300 €      
porcelain veneer - design by premium quality labor
porcelán héj ( prémium kat. labor által készített)
550 €      
porcelain covered crown, bridge ( non noble metal)with shoulder prep.
porcelán borítású fém korona (nem nemes fémre) vállas elokészítéssel
290 €      
porcelain covered crown, bridge (fused to noble metal (gold included)) with shoulder prep
porcelán borítású arany korona vállas elokészítéssel
550 €      
full procelain Procera jacket crown or bridge unit
Procera fémmentes porcelán korona vagy hídtag
550 €      
impression cost
lenyomati díj
40 €      
removal crowns / unit
korona levétel átvágott koronánként
20 €      
temporary bridge / crown / unit
ideiglenes korona készítés foganként
20 €      
long term temporary bridge / unit
hosszutávu ideiglenes korona labor által készített
70 €      
GC Gradia Inlay bridge reinforced with Dentapreg
GC Gradia Inlay híd Dentapreg merevítéssel
290 €      
Metal free crown (zirconia or press ceramic based) technology
Circon fémmentes korona
550 €      
impression and thermoformed tray for temp.bridges/crown
lenyomat és vákumformázott sín ideiglenes fogmühöz
42 €      
GC Gradia inlay
GC Gradia inlay
300 €      
Procera abutment for implants
Procera fémmentes felépítmény implantátumhoz
330 €      

 

oral surgery

 

preparation for surgeries NECESSARY before all operations
mutéti elokészítés költsége
130 €      
tooth extraction
fog eltávolítás
80 €      
tooth extraction with minor surgery
fogeltávolítás kis mütéti feltárásból
100 €      
wisdom tooth extraction with surgery
bölcsességfog eltávoítás mütéti feltárásból
108 €      
root resection-anterior teeth
gyökércsúcs resectió - frontfog
150 €      
root resection-molar teeth
gyökércsúcs resectió - moláris fog
200 €      
implants per piece - Replace (Sweden)
fogbeültetés foganként - Replace (svéd)
1,000 €      
bone replacement (augmentation)
csontpótlás
700 €      
material price / gramm
csontpótló anyag gramonként
200 €      
bio-membrane per piece
bio-membrán
350 €      
IDI Aesthetic Implants -France
IDI Aesthetic Implants -France
570 €      
periodontal sugery / tooth
fogágymütét /foganként
60 €      
opened curettage of the periodontal pockets / quadrant
fogágytasatkok tisztítása fogsebészeti feltárással / negyed
300 €      
Mikroimplant
Mikroimplantátum
70 €      
AbsoAnchor microimplants
AbsoAnchor mikroimplantátumok
70 €      
Emdogain biomaterial for bone growth enhancement
Emdogain csontfejl?dést serkent? bioanyag
200 €      
Closed sinuslift (modified Summers technique)
Arcüreg emelés (sinuslift) -zárt technika
400 €      
Open sinuslift
Nyílt arcüreg emelés (sinuslift)
1,500 €      
gum correction
íny korrekció
40 €      
tooth extraction with suture
fog eltávolítás varrattal
65 €      
implant abutment - Replace Tapered Select (Sweden)
felépíto fej - Replace Tapered Select-hez (svéd)
100 €      
individual full-ceramic implant abutment- Replace Tapered Select (Sweden)
individuális teljes porcelán felépíto fej - Replace Tapered Select-hez (sv
220 €      
retrograd root filling of a tooth per root canal
retrográd gyökértömés csatornánként
30 €      

 

 

removable dentures
plastic and metal combination
kombinált kivehetö fogpótlás
537 €      
flexible Valpalst denture
kivehetö fogsor
537 €      
removable denture with precious anchoring system
preciziós elhorgonyzásu fogmü
1,500 €      
tooth unit in plastic/ metal removable w. precious anch.
fog egység precíziós elhorgonyzású kivehetö fogsorban
50 €      
removable denture with acrylic teeth on one jaw
kivehetö fogsor akril fogakkal egy állcsonton
700 €      

 


Dr. Volom Aesthetic and General Dental Surgery
1011 Budapest, Fo utca 37/c
E-mail: info@dreamsmile.hu